REGULAMIN

Regulamin dla wszystkich uczestników – pobierz pdf

Regulamin dla wystawców pobierz pdf

Regulamin dotyczący wytycznych i obowiązków zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)pobierz pdf