Miody Polskie

____

Wszystkie produkty Miodów Polskich pochodzą JEDYNIE z pasiek polskich, znajdujących się na czystych ekologicznie terenach.
Nasze produkty nie posiadają żadnych ulepszaczy.Bazujemy wyłącznie, w 100% na surowcu wytworzonym przez zdrowe pszczoły.
Zanim nasze produkty trafią do sprzedaży, wpierw gruntownie są badane laboratoryjnie pod kątem wartości leczniczych i czystości ekologicznej.

OFERTA TARGOWA